Borang Pemberhentian Potongan Gaji Bagi Bayaran Zakat - Pusat Kutipan Zakat Pahang

Nota: 

Borang yang dihantar akan diproses secepat mungkin. Pihak PKZ akan menghubungi pihak tuan dan/atau majikan tuan bagi proses pengesahan sebelum pemberhentian dapat dilaksanakan.

No. Kad Pengenalan :
Nama :
   
Alamat Surat Menyurat :
:
:
:
   
Nama & Alamat Majikan Urus Gaji :
:
:
:
   
No Telefon Bimbit :
No Telefon Rumah :
No Telefon Pejabat :
Pekerjaan :
Alamat E-Mel :
 
Saya ingin memberhentikan potongan gaji saya bermula pada

bulan tahun   atas sebab berikut :

       
 
©2020 Bahagian Teknologi Maklumat, Pusat Kutipan Zakat Pahang